In het laatste decennium heeft Frankrijk de pensioenleeftijd verhoogd van 60 naar 62 jaar. De bedoeling is om dit de komende jaren verder te verhogen naar 64 jaar. Daarmee zou de pensioenleeftijd meer in lijn komen ten opzichte van de andere Europese landen. Een volwaardig pensioen bereikt een Fransman in ieder geval als hij of zij tot de leeftijd van 67 jaar (vanaf 2023). 

Waarom is verdere hervorming van het Franse pensioenstelsel noodzakelijk?

Belangrijkste reden is dat president Macron één soortgelijk pensioensysteem voor heel Frankrijk in wil voeren. Dat was bij zijn herbenoeming een van de belangrijkste verkiezingsbeloften. 

Op dit moment kent Frankrijk voor een veertigtal sectoren een speciale pensioenregeling, elk met een eigen pensioenregime. Deze geldt vooral voor bedrijven in de publieke sector. Door de speciale pensioenregelingen te laten vervallen, wordt geld bespaard. Dit komt doordat de speciale pensioenregelingen veelal meer pensioen toekennen. Daarnaast mogen veel medewerkers in een dergelijke pensioenregeling ook eerder met pensioen, soms al vanaf leeftijd 50. Daarbij is de pensioenuitkering gebaseerd op het inkomen van de laatste 6 maanden. Dat in tegenstelling tot de private sector, waar de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op de 25 jaren met het hoogste inkomen gedurende het arbeidsleven. 

Als deze maatregel ingevoerd zou worden, dan zullen de medewerkers in deze speciale pensioenregeling langer door moeten werken om op hetzelfde pensioen uit te komen. Vooral de vakbonden zijn fel tegen de hervorming van het Franse pensioenstelsel. Zij vinden dat de werknemers die zij vertegenwoordigen recht hebben op het pensioen wat ze beloofd is. Macron aan de andere kant, wil de pensioenopbouw koppelen aan een puntensysteem. Door middel van dit puntensysteem telt elke gewerkte dag in gelijke mate mee. 

Om de eis van de vakbonden kracht bij te zetten, zijn op 5 december 2019 op meer dan 250 locaties werknemers massaal de straat op gegaan om te protesteren. Veel treinen rijden niet, luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten moeten annuleren, metrolijnen zijn stilgelegd en ook de meeste scholen blijven dicht. Veel Fransen blijven vandaag dan ook thuis omdat degenen die wel naar hun werk gaan nu de auto in plaats van het openbaar vervoer pakken. Indien de regering dit voorgenomen besluit niet terugdraait, sluiten de vakbonden verdere demonstraties in de toekomst niet uit. 

Geef een antwoord