Nederlanders die ooit een huis hebben gekocht of verkocht in Frankrijk, vinden het Franse makelaarssysteem vaak nogal onduidelijk. Om het een en ander duidelijk te maken, leggen wij uit hoe de Franse makelaar werkt.

Hoe werkt de Franse makelaar?

De Franse makelaar zoekt, net als de Nederlandse makelaar, naar huizen die te koop staan. Deze vindt hij op de ‘entre particuliers’ markt, oftewel: de particuliere markt. Hij maakt een afspraak met de verkopende partij en stelt voor om een mandaat te tekenen. Er zijn 3 soorten mandaten: ‘le mandat exclusive’, ‘le mandat simple’ en ‘le mandat semi exclusive’. Deze laatste komt eigenlijk nog nauwelijks voor in Frankrijk.

De verschillende mandaten

Maar een klein deel van de verkopers ondertekent ‘un mandat exclusive’. Dit houdt in dat de makelaar het alleenrecht verkrijgt om in een tijdsbestek van 3 maanden het huis te verkopen. Mocht hem dit lukken, krijgt hij zijn courtage betaald. Mocht het de verkoper toch zelf lukken om zijn woning te verkopen, krijgt de makelaar alsnog zijn courtage.

Met ‘un mandat simple’, dat het grootste deel van de verkopers tekent, mag de particulier zelf ook zijn huis verkopen. Als het huis dan verkocht wordt, is de verkoper niet verplicht om courtage te betalen.

Verschillende vraagprijzen

Vaak zetten verkopers hun huis bij meerdere makelaars te koop, om zo meer kans te hebben om hun huis daadwerkelijk te verkopen. Omdat makelaars niet hetzelfde courtage hanteren, kan het dus zo zijn dat de verkoopprijs niet overal hetzelfde is.

Op deze manier is er dus sprake van concurrentie. De vraagprijs is weliswaar hetzelfde, maar de makelaar legt zijn courtage bovenop de vraagprijs. Vandaar dat sommige makelaars bij de particuliere verkopers proberen om de vraagprijs gelijk te stellen. Dit gebeurt in de praktijk (logischerwijs) niet zo vaak.

Geef een antwoord