Search
Close this search box.

Wat zijn de fiscale gevolgen van emigeren naar Frankrijk?

Jaarlijks kiezen er ongeveer 45.000 Nederlanders voor om te emigreren. Deze emigranten zijn vaak jonger dan 30 jaar maar de groep van 55+ stijgt de laatste jaren relatief snel. Meestal zijn dat gepensioneerden die naar een zonnig land willen vertrekken. Als populair vakantieland, valt de keus daarbij vaak op Frankrijk. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van emigreren naar Frankrijk? En waar moet je op letten als je gaat emigreren?

De fiscale gevolgen van emigreren naar Frankrijk

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, maken we een onderscheid tussen het jaar van emigratie en de jaren na emigratie.

Het jaar van emigratie

In het jaar van emigratie doe je aangifte met een zogenaamd M-formulier. Dit M-formulier bevat vragen over onder andere de binnenlandse en buitenlandse periode. Belangrijk criterium daarbij is waar zich het sociale leven afspeelt. Dat is bijvoorbeeld waar je naar de huisarts of een sportvereniging gaat.

Een emigrant heeft recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland. Dit geldt als over minimaal 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting is betaald. Ook moet er een inkomensverklaring van de Franse Belastingdienst overgelegd worden.

Bij emigratie legt de Belastingdienst een conserverende aanslag op. Die conserverende aanslag is er om te voorkomen, dat de Belastingdienst belastinginkomsten door emigratie misloopt. Denk hierbij aan: in Nederland opgebouwde pensioenrechten, lijfrentekapitalen waarbij de premies in het verleden ten laste van het inkomen zijn gebracht. Net als het recht op voordeel uit kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning of beleggingsrecht eigen woning. Er is sprake van uitstel van betaling voor de conserverende aanslag voor een periode van 10 jaar. Maar als er binnen deze periode iets is gedaan wat volgens de Nederlandse belastingregels niet mag, dan moet de conserverende aanslag worden betaald. Zo mag bijvoorbeeld een pensioen- of lijfrenteverzekering niet worden afgekocht.

De jaren na emigratie

Vanaf het kalenderjaar volgend op de emigratie, heeft een emigrant niets meer met de Nederlandse Belastingdienst te maken. Alleen als er nog Nederlandse inkomsten of bezittingen zijn, moet je als buitenlands belastingplichtige belasting betalen. Dat betekent bijvoorbeeld, dat je voor een vakantiewoning in Nederland een box 3 aangifte in Nederland moet doen over de waarde van de vakantiewoning op 1 januari van ieder jaar.

Tussen Nederland en Frankrijk bestaat een belastingverdrag. Deze regeling is er ter voorkoming van dubbele belasting. In Frankrijk moeten dan wel alle inkomens- en vermogensbestanddelen aangegeven worden. In een aparte post “ter voorkoming van dubbele belasting” mag je die weer geheel of gedeeltelijk aftrekken.

Tot zover de belangrijkste fiscale gevolgen bij emigreren naar Frankrijk. Omdat emigratie nogal complex is, is het altijd handig om advies te vragen aan een belastingadviseur. In fiscaal opzicht kan timing namelijk ook een belangrijke rol spelen.

Vakantiehuizen in Frankrijk
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen