Search
Close this search box.

Algemeen

FRANS.nl verleent je hierbij toegang tot het webportal FRANS.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen die door FRANS.nl en derden zijn aangeleverd. Als lezer kun je de website kosteloos gebruiken.
FRANS.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Door de informatie en de diensten op FRANS.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Disclaimer

Artikelen en foto’s op frans.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FRANS.nl.
De door FRANS.nl verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van FRANS.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie op frans.nl wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wij besteden aan louter betrouwbare artikelen, is het mogelijk dat de informatie die op FRANS.nl wordt verstrekt onvolledig of onjuist is. Fouten zijn niet altijd te voorkomen. Mocht je een fout constateren, of heb je verbeteringen, dan horen wij dit graag op contact@frans.nl, zodat wij er zo snel mogelijk iets aan kunnen doen.

Services van derden

Op FRANS.nl verschijnen soms artikelen waarin producten of diensten van derden worden aanbevolen. Dit betreft altijd producten of diensten die wij zelf hebben uitgeprobeerd. Wij zullen nooit artikelen of blogs publiceren zonder er zelf niet achter te staan.